GIẢI CHẠY BỘ ONLINE “HUỲNH TẤN PHÁT – NGƯỜI VẼ CỜ GIẢI PHÓNG”

GIẢI CHẠY BỘ ONLINE “HUỲNH TẤN PHÁT – NGƯỜI VẼ CỜ GIẢI PHÓNG” Chào mừng kỷ niệm 110 năm ngày sinh Kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát - Cựu Phó Chủ tịch Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam; giải chạy gây quỹ cho Quỹ học bổng Huỳnh Tấn Phát - hỗ trợ

Go to Top