[RECAP] Chương trình tham quan Showroom AREUS Atelier và nhà máy BM Windows☘️☘️☘️

Chương trình tham quan Showroom AREUS Atelier và nhà máy BM Windows☘️☘️☘️ 🌻🌻Ngày 24/8 vừa qua Quỹ học bổng Huỳnh Tấn Phát đã tổ chức chuyến đi tham quan Showroom AREUS Atelier và nhà máy BM Windows cho các bạn sinh viên ngành Kiến trúc, Thiết kế Nội thất, Xây dựng và Quy hoạch. Trong

[MINITALK]WORKSHOP TỐT NGHIỆP TỐT📣📣📣

[MINITALK]WORKSHOP TỐT NGHIỆP TỐT📣📣📣 🔥“Tốt nghiệp TỐT” là chuỗi hoạt động do Quỹ học bổng Huỳnh Tấn Phát xây dựng nhằm chia sẻ đến sinh viên ngành Kiến trúc, Quy hoạch những kinh nghiệm trong quá trình làm đồ án tốt nghiệp, cách phân bổ thời gian từ khối lượng đến chất lượng. Những kinh

[HTP KIẾN VIỆC]

  Quỹ học bổng Huỳnh Tấn Phát (Quỹ HB - HTP) được thành lập theo Quyết định số 4889/QĐ-UBND ký ngày 29/10/2007. Quỹ HB - HTP là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động theo nguyên tắc tự tạo vốn để hỗ trợ các sinh viên chuyên ngành Kiến trúc -

Go to Top