Tầm nhìn

Là nơi lắng nghe những khó khăn của sinh viên khoa Kiến Trúc và khoa Quy Hoạch. Từ đó cung cấp các giải pháp, hiện tại là chuỗi chương trình Minitalk hàng tháng giúp giải quyết trở ngại của bản thân để phát triển năng lực bản thân tốt hơn, đóng góp những giá trị tích cực cho cộng đồng.

Sứ mệnh

– Kiến tạo mạng lưới các bạn sinh viên, đặc biệt là các bạn sinh viên khoa Kiến trúc và khoa Quy Hoạch hội tụ các yếu tố: Cầu tiến – Trách nhiệm – Tư duy hành động;

– Thông qua chuỗi Minitalk được dẫn dắt bởi những anh chị đi trước dày dặn kinh nghiệm, sinh viên ngành Kiến Trúc – Quy Hoạch có thể phát triển khả năng tư duy, sáng tạo;

– Truyền cảm hứng cho các bạn đồng thế hệ, những thế hệ tiếp theo thông qua việc truyền tải kiến thức, kinh nghiệm đã thu lọc được.

Các hoạt động chính

  • Rèn luyện trí tuệ
  • Rèn luyện tinh thần
  • Rèn luyện thể chất
Định hướng phát triển dành cho các chiến sĩ

CHANGE A LIFE TODAY