Vậy là chương trình Creative Portfolio Bootcamp, chương trình ghi dấu hợp tác của Quỹ học bổng Huỳnh Tấn Phát và The Lab Saigon đã diễn ra hết sức thành công tốt đẹp với những con số cụ thể:
👉🏻 104 người tham gia
👉🏻 Thành công gây quỹ 15,600,000 VND cho dự án Thư viện NON.
Để có được kết quả này, chúng ta không thể không gửi lời cảm ơn các thành viên của The Lab Saigon, Đức Bùi (FPDB Academy), Triet Le (6Atelier) đã cùng chung tay.

🤗Quỹ học bổng Huỳnh Tấn Phát cảm thấy vô cùng vinh dự khi được đồng hành cùng dự án Non Library để gây quỹ xây dựng thư viện cho các em trường Trường THCS Quang Trung, Xã Đông, huyện K’Bang, tỉnh Gia Lai.

💓 Hẹn gặp các bạn ở các chương trình sau!
Thank you everyone for coming to support and sending many words of thanks to the recent Creative Portfolio Bootcamp.
The event went smoothly with:
👉🏻104 participants
👉🏻 Successfully raising 15,600,000 VND for the Non Library project
Special thanks to members of The Lab Saigon, Đức Bùi (FPDB Academy), Triet Le (6Atelier) for supporting the program.
🤗By the way, Huynh Tan Phat Scholarship also feels extremely honored to be able to collaborate with The Lab Saigon to create such a meaningful project. Through the program, we hope to bring more libraries to places that need books and space to read, learn, play and create for children.
💓 See you at future events!