☘️Chương trình học bổng Huỳnh Tấn Phát 2023 – 2024

Đây là chương trình hỗ trợ cho sinh viên đạt thành tích học tập nổi bật, có ý chí phát triển và có hoàn cảnh khó khăn, mong muốn tiếp tục con đường học tập qua việc hỗ trợ tài chính, nâng cao năng lực chuyên ngành và phát triển kỹ năng mềm.

☀️Đ𝗼̂́𝗶 𝘁𝘂̛𝗼̛̣𝗻𝗴
– Là sinh viên từ năm 1 đến năm 5, chuyên ngành Kiến trúc – Quy hoạch – Xây dựng tại các trường Đại học trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
– Có điểm tích lũy học tập từ 7.5 trở lên đối với sinh viên từ năm 2 đến năm 5, từ 25 điểm trở lên đối với sinh viên năm 1
– Có hoàn cảnh khó khăn (điều kiện kinh tế của gia đình, ở vùng sâu vùng xa, khuyết tật,…)
– Có ước mơ và nỗ lực vươn lên trong học tập
-Tích cực tham gia các hoạt động ngoại khoá, tình nguyện và tham gia các hoạt động xã hội.

⏰𝗧𝗵𝗼̛̀𝗶 𝗴𝗶𝗮𝗻
🔻 Thời gian nhận hồ sơ: 1/8/2023 – 10/10/2023
🔻 Thông báo danh sách ứng viên vượt qua vòng hồ sơ: 19/10/2023
🔻 Vòng phỏng vấn (dự kiến): 22, 23/10/2023
🔻Thông báo danh sách nhận học bổng (dự kiến): 25/10/2023

👉 𝗫𝗲𝗺 𝗰𝗵𝗶 𝘁𝗶𝗲̂́𝘁 𝘁𝗶𝗲̂𝘂 𝗰𝗵𝗶́ 𝘅𝗲́𝘁 𝗱𝘂𝘆𝗲̣̂𝘁 𝘁𝗮̣𝗶: https://htp.org.vn/2021/04/03/tieu-chi-hoc-bong/

👉 𝗟𝗶𝗻𝗸 đ𝗮̆𝗻𝗴 𝗸𝘆́: https://htp.org.vn/2022/07/15/dang-ky-hoc-bong/ và đính kèm bảng điểm và các chứng từ, giấy tờ khác có liên quan theo yêu cầu.