[Ý] Học bổng Invest in your Talent🇮🇹
🔥𝗚𝗶𝗼̛́𝗶 𝘁𝗵𝗶𝗲̣̂𝘂 𝗰𝗵𝘂𝗻𝗴
Chương trình Invest Your Talent in Italy đang có những suất học bổng để tham dự các chương trình Thạc sĩ và sau đại học được giảng dạy bằng tiếng Anh tại các trường đại học hàng đầu của Ý trong các lĩnh vực Kỹ thuật, Công nghệ tiên tiến, Kiến trúc, Thiết kế, Kinh tế và Quản lý. Cốt lõi chương trình là sự hợp tác giữa các trường đại học hàng đầu của Ý và các tập đoàn lớn của Ý, để thiết kế các khóa học phù hợp nhằm đáp ứng các yêu cầu của ngành công nghiệp liên quan.
👉𝗟𝗶𝗻𝗸 𝗰𝗵𝗶 𝘁𝗶𝗲̂́𝘁 𝘃𝗲̂̀ 𝗵𝗼̣𝗰 𝗯𝗼̂̉𝗻𝗴 𝘁𝗵𝗮𝗺 𝗸𝗵𝗮̉𝗼 𝘁𝗮̣𝗶: https://bit.ly/IYT_YouthOpportunities

🔰𝗕𝗮̣̂𝗰 𝗵𝗼̣𝗰: Thạc sĩ
🌟𝗧𝗶𝗲̂𝘂 𝗰𝗵𝗶́ 𝗵𝗼̛̣𝗽 𝗹𝗲̣̂
– Trình độ học vấn: Ứng viên phải hoàn thành bằng Cử nhân. Sinh viên hiện đang học tại một trường đại học Ý và những người đã có bằng Đại học Ý không đủ điều kiện.
– Ứng viên không quá 25 tuổi
– Đơn đăng ký: Chỉ những sinh viên đã nộp đơn đăng ký trước cho MỘT trong số các khóa học sau đại học (Laurea Magistrale hoặc Master) bao gồm trong chương trình mới có thể đăng ký học bổng Invest in Your Talent
– Yêu cầu về ngôn ngữ: Tiếng Anh trình độ B2
– Chứng chỉ tiếng Ý (không bắt buộc, tuy nhiên sẽ được ghi nhận trong quá trình xét hồ sơ)
✅𝗖𝗮́𝗰𝗵 𝗻𝗼̣̂𝗽 𝗵𝗼̂̀ 𝘀𝗼̛
– Thí sinh phải hoàn thành và nộp đơn đăng ký trực tuyến có sẵn trên trang web.
– Các hồ sơ sẽ được kiểm tra và đánh giá bởi ban kỹ thuật.
⚜️𝗤𝘂𝘆𝗲̂̀𝗻 𝗹𝗼̛̣𝗶
– 900 € trợ cấp hàng tháng
– Miễn học phí
– Thời gian đào tạo tại chỗ 3-4 tháng tại các công ty hàng đầu của Ý
⏰𝗧𝗵𝗼̛̀𝗶 𝗴𝗶𝗮𝗻 𝗺𝗼̛̉ 𝗵𝗼̣𝗰 𝗯𝗼̂̉𝗻𝗴
Học bổng Invest in Your Talent thường mở vào tháng 11 và kết thúc nộp hồ sơ vào tháng 2 hàng năm.