[MEXICO] HỌC BỔNG CHÍNH PHỦ MEXICO🇲🇽
🔥𝗚𝗶𝗼̛́𝗶 𝘁𝗵𝗶𝗲̣̂𝘂 𝗰𝗵𝘂𝗻𝗴
Học bổng toàn phần của chính phủ Mexico đang mở cho tất cả bậc học và tất cả các ngành (kể cả một số lĩnh vực về Y khoa hoặc Luật).
🌟Đ𝗶𝗲̂̀𝘂 𝗸𝗶𝗲̣̂𝗻 𝘂̛́𝗻𝗴 𝘁𝘂𝘆𝗲̂̉𝗻
– Đã tốt nghiệp bậc học gần nhất tương ứng với chương trình ứng tuyển, ví dụ: Bậc Thạc sĩ yêu cầu ứng viên đã tốt nghiệp đại học cho đến ngày nộp hồ sơ. Trường hợp ứng viên ứng tuyển chương trình giao lưu trao đổi cho bậc Đại học và Sau Đại học, ứng viên chỉ cần nộp bảng điểm của bậc học hiện tại tại thời điểm nộp hồ sơ;
– Điểm trung bình của bậc học gần nhất đạt tối thiểu 8/10 hoặc theo thang điểm tương đương;
– Đã được chấp nhận hoặc hiện đang theo học một chương trình của những cơ sở đào tạo có tên trong danh sách hướng dẫn đính kèm.
– Chưa từng nhận một học bổng nào của chính phủ Mexico trước đây.
🔰𝗕𝗮̣̂𝗰 𝗵𝗼̣𝗰
Cử nhân, Thạc sĩ, Tiến sĩ
✅𝗖𝗮́𝗰𝗵 𝗻𝗼̣̂𝗽 𝗵𝗼̂̀ 𝘀𝗼̛
🔻Bước 1: Thí sinh nộp hồ sơ online qua Hệ thống SIGCA: https://bit.ly/SIGCA_YouthOpportunities
(Mẫu hồ sơ trong link)
🔻Bước 2: Quỹ học bổng sẽ xem xét và lựa chọn ứng viên phù hợp cho các vòng thi tiếp theo, đồng thời thông báo qua email những ứng viên trúng tuyển.
⚜️𝗤𝘂𝘆𝗲̂̀𝗻 𝗹𝗼̛̣𝗶
Học bổng sẽ chi trả tất cả học phí, vé máy bay, bảo hiểm, ăn ở và sinh hoạt hàng tháng cho học viên.
⏰𝗧𝗵𝗼̛̀𝗶 𝗴𝗶𝗮𝗻 𝗺𝗼̛̉ 𝗵𝗼̣𝗰 𝗯𝗼̂̉𝗻𝗴
Học bổng thường mở từ 28/06-28/09 hàng năm.