GIỚI THIỆU SÁCH “HUỲNH TẤN PHÁT TIỂU SỬ”
🌟Cuốn sách “Huỳnh Tấn Phát – Tiểu sử” do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản năm 2019, sách dày 288 trang, in trên khổ giấy 14,5 x 20,5cm.
Nội dung cuốn sách gồm 6 Chương:
– Chương 1: Quê hương, gia đình và thời niên thiếu
– Chương 2: Giác ngộ cách mạng và tích cực tham gia Cách mạng Tháng Tám
– Chương 3: Tham gia cuộc kháng chiến chống Thực dân Pháp ở Nam Bộ
– Chương 4: Tham gia lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước ở Miền Nam ( 1954 – 1975)
– Chương 5: Những hoạt động trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc xã hội chủ nghĩa ( 1975 – 1989)
– Chương 6: Nhà trí thức yêu nước có uy tín lớn, tấm gương tiêu biểu cho khối đại đoàn kết dân tộc, Người Cộng sản kiên trung mẫu mực.

🌟Cuốn sách là của 1 tập thể tác giả là các nhà khoa học, nhà hoạt động cách mạng lão thành, người dân Bến Tre biên soạn. Nó đã phác họa lại chân dung Kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát từ quê hương, gia đình, tuổi thơ và những hoạt động yêu nước đầu tiên đến quá trình Kiến trúc sư hoạt động trong Ủy ban kháng chiến hành chính Nam Bộ, trong Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Cuộc đời của Kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát là một tấm gương sáng về đạo đức cách mạng của người cộng sản trung kiên, hết lòng phục vụ nhân dân, đất nước, là một Kiến trúc sư tài năng, đức độ danh tiếng cả trong và ngoài nước. Ông đã được Đảng và Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý. 📚📚📚
Cuộc đời Kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát là một tấm gương cao đẹp về lòng trung thành vô hạn với lý tưởng cộng sản, về ý chí và tinh thần cách mạng của một chiến sĩ cộng sản kiên cường, quả cảm, một nhà lãnh đạo tài năng, sống giản dị, khiêm nhường và in đậm tình cảm sâu sắc đối với đồng chí, đồng bào, một nhà hoạt động chuyên môn cần mẫn, sáng tạo.🎞
Thông qua cuốn sách “Huỳnh Tấn Phát – Tiểu sử” chúng ta có cơ hội nhìn lại cuộc đời, sự nghiệp và những cống hiến to lớn của kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Từ đó, chúng ta càng thêm trân trọng công lao và cống hiến to lớn của ông – người cộng sản kiên trung, mẫu mực, kiến trúc sư tài ba. Ông để lại cho chúng ta bài học quý báu về nhân cách sống và hoạt động của người cách mạng, đó là: giữ vững nguyên tắc trong quan điểm, đồng thời linh hoạt trong sách lược, luôn gắn bó với thực tiễn đất nước, đồng cảm, nhân ái với đồng bào, chiến sĩ; bình tĩnh lắng nghe, suy nghĩ, cân nhắc, giải quyết công việc hợp lý, vừa có lý luận vừa có thực tế và trên cơ sở tổng kết thực tiễn để không ngừng hoàn thiện chủ trương, chính sách đã vạch ra, vận dụng sáng tạo, khéo léo hoạt động kiến trúc trong mọi tình huống công tác nhằm đem lại kết quả thiết thực nhất cho cách mạng và nhân dân.📰
#nhatruyenthongKTSHuynhTanPhat
#nhom20sinhvien
#VHS

 

Bìa sách

 

Cô Huỳnh Xuân Thảo tặng sách “Huỳnh Tấn Phát – Tiểu sử”

cho ông Phan văn Mãi – Chủ tịch UBND Tp. Hồ Chí Minh ngày 4/2/2023

Ảnh: Sáng tạo trẻ

 

Nhóm STT kính dâng sách “Huỳnh Tấn Phát – Tiểu sử” ở đền thờ Ông

Ảnh: Sáng tạo trẻ

 

Buổi Tọa đàm giới thiệu và tặng sách “Huỳnh Tấn Phát – Tiểu sử” trên quê hương Ông

Ảnh: Sáng tạo trẻ

 

Cô Huỳnh Xuân Thảo tặng sách cho đại diện nhóm sinh viên trường Đại học Văn Hóa TP.HCM