Huynh Tan Phat Center (HTPCen) là một trung tâm Anh ngữ trực thuộc Quỹ Học bổng Huỳnh Tấn Phát (Quỹ HTP). Trung tâm được thành lập bắt nguồn từ mong muốn tạo ra một sự đầu tư chất lượng cho mục đích nâng cao khả năng sử dụng Anh ngữ của sinh viên, đặc biệt là sinh viên khó khăn thuộc đối tượng hỗ trợ của Quỹ HTP, hướng đến tầm nhìn “Kiến trúc sư Việt Nam vươn lên và được công nhận ở đẳng cấp quốc tế”.

Huynh Tan Phat Center với chương trình học được thiết kế hướng tới việc phát triển kỹ năng giao tiếp Tiếng Anh của các bạn sinh viên, đồng thời tạo lập và rèn luyện cho học viên phương pháp học tập Tiếng Anh một cách hiệu quả, hướng tới việc tự học, tự rèn luyện.

Chương trình học bao gồm:

  1. Khoá Tiếng Anh Giao Tiếp Căn Bản.
  2. Khoá Tiếng Anh Giao Tiếp Nâng Cao.
  3. Các khoá học/ buổi sinh hoạt giao lưu theo từng giai đoạn.
  4. Các khoá học theo nhu cầu (cập nhật trên fanpage).

Ngoài việc tạo cơ hội học tập hiệu quả với chi phí phù hợp và môi trường rèn luyện cho sinh viên, HTP Cen nỗ lực tạo ra chương trình và môi trường phù hợp để Tiếng Anh không còn trở nên đáng sợ và là rào cản đối với sinh viên trong các giai đoạn quan trọng như tốt nghiệp hay tìm kiếm cơ hội việc làm, cơ hội du học.

Các thông tin cập nhật nhất về các hoạt động, các khoá học mới nhất của Huynh Tan Phat Center, vui lòng theo dõi fanpage: Huynh Tan Phat Center