Mục tiêu: Tạo sân chơi cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, qua đó tạo môi trường cho sinh viên vừa thực hiện các hoạt động xã hội và trau dồi kỹ năng chuyên môn.

Đối tượng:

– Thiếu nhi tại ngoại ô Tp.HCM và các tỉnh;

– Sinh viên Quỹ học bổng Huỳnh Tấn Phát và sinh viên các trường Đại học có liên kết với Quỹ học bổng Huỳnh Tấn Phát.

Kết quả mong muốn:

– Đối với thiếu nhi: Thực hiện khảo sát Face scale tại các điểm thực hiện dự án sau khi kết thúc dự án;

– Đối với sinh viên học bổng: Thực hiện khảo sát lượng giá chương trình;

– Ghi nhận ý kiến phản hồi của các đơn vị đối tác và tình nguyện viên;

– Được chứng nhận Tình nguyện viên sau khi tham gia.