Loading...
Journal2023-02-09T07:12:18+00:00

HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP QUỐC GIA VỚI CHỦ ĐỀ “Đồng chí Huỳnh Tấn Phát với cách mạng Việt Nam và quê hương Bến Tre” kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Huỳnh Tấn Phát

Ngày 15-2, Đại diện Quỹ Học bổng Huỳnh Tấn Phát đã vinh dự tham gia Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề “Đồng chí Huỳnh Tấn Phát với cách mạng Việt

CHANGE A LIFE TODAY

As long as poverty, injustice & inequality persist, none of us can truly rest. It doesn’t take much to change a life, Get in touch today and start making the difference.

VOLUNTEER
DONATE NOW
Go to Top