2024-03-12T09:30:52+00:00

HTP CENTER

Đây là một sáng kiến của Quỹ Huỳnh Tấn Phát nhằm hỗ trợ đào tạo, phát triển kỹ năng viết, đọc và trao đổi bằng tiếng anh.

2024-03-12T09:56:50+00:00

HOME FOR KIDS

Tạo sân chơi cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, qua đó tạo môi trường cho sinh viên vừa thực hiện các hoạt động xã hội và trau dồi kỹ năng chuyên môn.

2024-03-12T09:26:58+00:00

HỘI THẢO

Đồng hành cùng sinh viên Kiến Trúc – Quy Hoạch định hướng nghề nghiệp, nắm bắt được xu hướng mới của ngành nghề trong tương lai.

CHANGE A LIFE TODAY

As long as poverty, injustice & inequality persist, none of us can truly rest. It doesn’t take much to change a life, Get in touch today and start making the difference.

VOLUNTEER
DONATE NOW